Sekolah Hafizh Qur'an

Sekolah Hafizh Qur’an Anak Juara merupakan tempat menanamkan kecintaaan dan kegemaran anak terhadap Al-Qur’an, menanamkan akhlaq Al-Qur’an kepada anak dengan menghafalnya derta melahirkan anak-anak juara bersama Al-Qur’an.

Arabic First

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak dan Pemula

PROGRAM PUSAT PERADABAN ISLAM

VISI MISI